stanowiska montażowe

Stanowiska montażowe

Jednym z podstawowych elementów składowych każdej linii produkcyjnej są stanowiska montażowe. Tworzą one zestaw stanowisk roboczych (maszynowych, ręcznych lub mieszanych), poszeregowanych według kolejności przeprowadzanych operacji. Linia montażowa ma tę zaletę, że części są łączone (montowane) o wiele szybciej niż w procesie produkcji rzemieślniczej. Linie produkcyjne wraz z tworzącymi je stanowiskami są podstawą masowej produkcji. Pionierem w jej rozwoju był amerykański koncern Ford.

Stanowiska montażowe w znakomity sposób powiększają efektywność pracy firmy. Produkcja odbywa się w szybszym tempie, a co za tym idzie, zwiększa się wydajność przedsiębiorstwa. Odpowiednia organizacja pracy na stanowisku montażowym jest też dużą motywacją dla pracowników.

Tworząc oraz instalując stanowisko montażowe należy pamiętać o tym, by priorytetowo traktować jego użytkownika. Miejsce pracy powinno być, w miarę możliwości, dopasowane właśnie do pracownika – nie na odwrót. Oferowane obecnie systemy produkcji takich stanowisk umożliwiają ich wszechstronne zastosowanie i doskonałe dopasowanie do potrzeb osoby, która na tym stanowisku pracuje. Jak?

Montuje się na przykład blaty (często ruchome – w zależności od charakteru pracy), których wysokość można samoczynnie zmieniać, co jest niezwykle istotne ze względu właśnie na dopasowanie go do użytkownika. Dodatkowo wykonuje się półki w dowolnej, uzależnionej od naszych potrzeb, ilości z możliwością ich korekty. Stosuje się z powodzeniem różnego rodzaju elementy ruchome, które można łatwo przesunąć lub obrócić.

Technologia tworzenia nowoczesnych stanowisk montażowych pozwala obecnie na uwzględnienie wszystkich indywidualnych, konkretnych potrzeb w zależności od zapotrzebowania. Nie sposób przecenić komfortu i jakości pracy na stanowisku, które z nami „współpracuje”, a zarazem można je dowolnie i łatwo zmodernizować. Poważny producent stanowisk powinien podczas projektowania uwzględnić możliwość przeprowadzania różnych innowacji. Powinien w swoich planach stoiska uwzględnić np. zawieszanie lub przyczepianie niezbędnych do pracy elementów, które na stanowisku będą się znajdować. Trzeba oczywiście bezwzględnie pamiętać, aby stanowisko montażowe zostało wykonane zgodnie z przepisami BHP i ergonomią pracy – jest to szalenie istotne jeśli chodzi o bezpieczeństwo i optymalizację produkcji.