Zasady bezpieczeństwa przy rozbiórkach budynków

Rozbiórka budynku oznacza wyburzenie budynku przy pomocy sprzętu lub materiałów wybuchowych. Różne przedsięwzięcia związane z procesem rozbiórki obejmują badania, usuwanie niebezpiecznych materiałów, przygotowanie planu rozbiórki, raport o stabilności oraz podjęcie środków zapobiegawczych. Głównymi urządzeniami używanymi do tych prac rozbiórkowych są młoty sanitarne, koparki, spychacze, łupy rozbiórkowe itp. Przy pracach rozbiórkowych konieczne jest zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa.

Szkolenia dla pracowników

Pracownicy rozbiórki, w tym operatorzy urządzeń, przechodzą odpowiednie szkolenie w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy i otrzymują informacje na temat potencjalnych zagrożeń, uczestnicząc w szkoleniach. W chwili obecnej organizowane są odpowiednie kursy szkoleniowe dla nadzorców terenowych, brygadzistów oraz operatorów instalacji lub urządzeń. W przypadku każdej rozbiórki Warszawa jest w stanie zaoferować pracowników dysponujących odpowiednimi kwalifikacjami. Przed użyciem wszystkie urządzenia są badane i sprawdzane. Są one odpowiednio przechowywane i konserwowane. Sprzęt jest sprawdzany codziennie, a wyniki inspekcji są odpowiednio rejestrowane. Realizująca rozmaite rozbiórki Warszawa słynie z dostępności doskonale przygotowanych urządzeń.

Zabezpieczenia elektryczne i przeciwpożarowe

Do miejsc rozbiórkowych należy używać właściwie podłączonego źródła zasilania od lokalnego dostawcy energii elektrycznej lub mobilnego generatora. Wszystkie materiały łatwopalne należy usunąć z miejsca rozbiórki, chyba że są konieczne do wykonania robót. Wszelkie pozostałe materiały łatwopalne należy przechowywać w odpowiednich pomieszczeniach magazynowych. Regulamin bezpieczeństwa wymaga, aby obiekt do rozbiórki był utrzymywany w dobrym stanie i bez wad wszystkich urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w miejscu budowy.

fotolia_50586927_xl